CAD/CAM için Zirkonya Materyalleri

CAD/CAM için Zirkonya Materyalleri

CAD/CAM için Zirkonya Materyalleri; Zirkonya, seramikler arasında üzerinde en çok çalışma yapılmış olan metal oksitidir. Seramik, bir veya birden fazla metal oksitinin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi (katılaştırılması) sonucu oluşan inorganik...
Zirkonyum Nedir ?

Zirkonyum Nedir ?

Zirkonyum Nedir ? Zirkonyum, kimyasal adı Zirconium (Zr), atom numarası 40 ve atomik ağırlığı 91,22 olan bir elementtir. Periyodik tabloda metaller grubunda yer alır ve gri-beyaz renktedir. Doğada hiç bir zaman tek başına ( serbest metal olarak) bulunmaz. Doğada...