CAD/CAM Teknolojisi

CAD : Computer Aided Design = Bilgisayar Destekli Tasarım

CAM : Computer Aided Manufacturing = Bilgisayar Destekli Üretim ( 3 boyutlu printer teknolojisi )

CAD/CAM teknolojisi, diş hekimliğinde 1980 li yıllarda kullanılmaya başlamıştır.

Ağız içi Optik Grid Yüzey Tarama  sistemi ise 1977 de geliştirilmiştir.

ilk olarak 1984 yılında SOPHA Bioconcept System, tek diş porselen üretim kapasiteli olarak geliştirilmiş ma çok detaylı kullanımı ve pahalı olması nedeniyle başarılı olmamıştır.

CAD/CAM sitemi yaygın olarak ilk kez Sirona Dental Systems tarafından CEREC markasıyla  geliştirilmiştir.

ADA ( American Dental Assosiation ) tarafından konulan standarta göre, CAD/CAM sistemi ile üretilen “porselenlerin dişe 50µm siman aralığı hassasiyetinde uyum göstermesi” gerekmektedir. Bu standart nedeni ile üretici firmalar çok hassas veri toplama ve freze teknikleri geliştirmek zorunda kalmışlardır. Yapılan araştırmalar bir çok CAD/CAM sistemi için yüksek hassasiyet ile 100µm’den az kenar açıklığı saptamışlardır.

Günümüz CAD/CAM teknolojilerinde oluşturulan dişlerden kamera, kontak dijitalizasyon ve lazer tarama 3-boyutlu veri toplama yöntemleri; frezeleme teknolojisinde geleneksel frezlerin yerini çok çeşitli elmas frezlerin almasıyla kazanılan hassasiyet; aluminyum oksit (Al2O3, alumina) ve Zirkonyum Oksit (ZrO2) seramiklerinde yapılan fiziksel direnç artışı ve frezelenebilme gibi gelişmeler kaydedilmiştir.