CAD/CAM için Zirkonya Materyalleri;

Zirkonya, seramikler arasında üzerinde en çok çalışma yapılmış olan metal oksitidir.

Seramik, bir veya birden fazla metal oksitinin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi (katılaştırılması) sonucu oluşan inorganik bileşiktir.

Seramiklerin bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar, su ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunur.

Dişhekimliğinde kullanılan CAD/CAM seramikleri :

  1. Polikristalin Seramikler
  2. Cam-infiltre Seramikler
  3. Cam-seramikler

Alumina ve Zirkonya halen mevcut iki polikristalin seramiktir.

Titanyum oksitin de katılımı ile yeni kompozit seramikler üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.